Výstava "Historie židů v Čechách a na Moravě" 3.10.2023 - 31.10.2023.

Výstava se postupně chronologicky zaměřuje na jednotlivá historická období - středověk, novověk, období emancipace, předválečné Československo a na holocaust. V druhé části poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie.