Výstava "Rodinný tábor" 20.5.2023 - 30.6.2023

"TOTO ŽIDOVSKÉ MĚSTO JE SKUTEČNĚ PODIVUHODNÉ"

"THIS JEWISH TOWN IS REALLY ASTONISHIG"

              RODINNÝ TÁBOR

 

V Osvětimi (něm. Auschwitz) v polském Horním Slezsku byl v letech 2. světové války vybudován největši komplex na­cistických vyhlazovacich táborů.

Jeho součásti byl i tábor Osvětim li - Bře­zinka (něm. Birkenau), který se stal smut­ně proslulým jako největší tábor vyhlazo­vací, v němž bylo zahubeno na 1 400 000 lidi, z toho 1 100 000 Židů.

Právě do tohoto tábora směřovaly od října 1942 do října 1944 transporty z terezin­ského ghetta. Mezi zářím 1943 až květnem 1944 byli terezinšti vězni umisťováni v tzv. rodinném táboře terezinských vězňů, kte­rý byl připravován pro propagandistické využiti. Nakonec k tomu nedošlo a vězni z tohoto tábora byli většinou zavražděni v osvětimských plynových komorách. Tato výstava přibližuje především osud vězňů z transportů, kteří přijeli z Terezina do Osvě­timi v záři 1943 a byli tam zavražděni v noci z 8. na 9. března 1944. Jejich hromadná po­prava byla největší masovou vraždou česko­slovenských občanů v letech nacistické oku­pace.

Autory výstavy jsou:

doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc. a Mgr. Tomáš Fedorovič, kteří využili rovněž materiály ze­snulého bývalého vězně a historika Miroslava Kárného.

 
 
Počet ploch: 29
Váha celkem: 22 kg
rozměry: 70 x 195 cm,
závěsné plátno s lištami