Bilaterální seminář 4.1.2023 Budyně nad Ohří

Zpráva Norského partnera o jeho aktivitách v Norsku.

Datum návštěvy Norského partnera v Budyni nad Ohří: 4.1.2023

Doba konzultace o restaurování: 9:00 – 15:00 hodin

Jako Norský partner, projektu revitalizace synagogy v Budyni nad Ohří, jsem byl požádán o krátkou přednášku o našich aktivitách v Norsku.

V úvodu jsem uvedl, jakými aktivitami se zabýváme, od restaurování starožitného nábytku, budov, až k provozování hotelu a restaurace s českým tématem. Následně jsem se věnoval historii řemesla a konkrétním technikám restaurování typickým pro Skandinávii. Řekli jsme si něco málo o historii skandinávské architektury a jejímu vývoji. Přednáška se přirozeně změnila ve formu dialogu s kolegy restaurátory, podílejícími se na projektu revitalizace synagogy, se kterými jsme si vyměnili několik poznatků a všeobecně si příjemně popovídali.

Poté jsme se odebrali do synagogy, kde probíhá rekonstrukce a mohli jsme vidět techniky maleb, opravy podlah a další pokrok na projektu.

Dále nás pan starosta seznámil i s časovým harmonogramem stavebních prací a termínem dokončení kompletní rekonstrukce.

Bude velmi zajímavé vidět výsledky tohoto projektu, protože i naše firma se zabývá podobnou činností v Norsku.

To, co jsme zatím viděli byla dobře odvedená řemeslná práce profesionálů v oboru.

Těším se na další návštěvu a děkuji za velmi milé přijetí městským úřadem Budyně nad Ohří.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Martin Funda.

Zpráva Českého partnera o návštěvě Norského partnera v Budyni nad Ohří.

Datum návštěvy Norského partnera v Budyni nad Ohří: 4.1.2023

Doba konzultace o restaurování: 9:00 – 15:00 hodin

            Pan Martin Funda navštívil Budyni nad Ohří za účelem naplňování svých povinností, které vyplývají ze smlouvy o partnerství. Jedná se hlavně o konzultace v oblasti restaurování nábytku, případně dřevěných částí staveb.

            Pan Martin Funda zastupuje firmu Stil-Service, která působí ve středním Norsku a zabývá se převážně restaurováním nábytku, případně dřevěných částí staveb. Uvádí, že po celém Norsku byly stavěny budovy v minulosti (již za dob Wikingů) ze dřeva, protože to byl levný stavební materiál, zatímco v Evropě byly stavby zděné. Jednalo se nejen o obytné domy, ale i o kostely, které byly na střechách doplňovány dřevěnými vyřezávanými ozdobami. Později měly stavby alespoň zděné základy, aby dřevěná konstrukce stavby netrpěla vlhkostí, a od 15. století se začaly nahrazovat dřevěné stavby zcela zděnými. Státní a polostátní firmy se zabývají v Norsku opravami staveb, které byly uznány za památky. Norská kultura byla ovlivňována kulturou Dánskou i Švédskou, hlavně v době, kdy bylo Norsko pod Dánskou a Švédskou korunou. Výroba nábytku probíhala na venkově většinou svépomocí, z finančních důvodů. Jedná se o typickou kulturu BONDE – selská romantika. Dřevěné skříně byly doplňovány malovanými ozdobnými prvky. Skříně pro potraviny byly natírány speciální barvou, která měla odhánět hmyz (letité zkušenosti). Řemeslné zpracování nebylo v Norsku na tak precizní úrovni jako v Evropě, nahlíželo se hlavně na praktičnost výrobku. Pro povrchovou úpravu nábytku byly používány teplé barvy, převážně červená a hnědá. Pokud se objevila bílá barva, byla to napodobenina Švédského stylu. Dřevo se používalo převážně březové, později smrkové a borové. Konzervace dřeva byla mnohdy prováděna napouštěním lněným olejem, protože byl levný a dřevo účinně chránil. Ve městech byl používán nábytek, který kopíroval styl empír, nebo bídrmajer.

            Restaurování nábytku a opravy jejich maleb činí velkou náplň práce Norského partnera. Při restaurování jsou novější nátěry odstraňovány a pod nimi se objevují nátěry starší, bohatě zdobené květinovými vzory.

            Pan Martin Funda restauroval a rekonstruoval 100 let starou školu na hotel a restauraci, kde provozuje hotelové služby a českou kuchyni. Dále se zabývá i stavební činností. Při přestavbě a doplnění interiéru používal starých trámů, aby nevzniklo vizuální odlišení. Trámy jsou lakovány, výzdoba interiéru je doplněna koberci, barvy byly použity kvalitní Norské a nábytek je čalouněn.

            V 70. letech 20. století ovlivnilo Norské obyvatele zbohatnutí Norska těžbou ropy. Před touto dobou se v Norsku lidé živili převážně zemědělstvím a lovem ryb. Fasády domů jsou v Norsku i dnes kryty dřevěnými prkny, která jsou natírána barvami, za mnoho let používání vyzkoušenými a kvalitními. Vytápění domů bylo v Norsku elektřinou, dnes je používána i ropa, nebo plyn. Norsko si udržuje kontrolu nad cenami energií, vody a jiných surovin. Obyvatelé platí poměrně vysoké daně, ale od toho se odvíjí i jejich vysoký důchod. Je zde vysoké sociální zajištění.

            Zástupci Českého partnera děkují panu Martinu Fundovi za konzultaci v oblasti restaurátorství a těší se na další návštěvu Norského partnera v České republice, nebo na plánovanou návštěvu České strany v Norsku.

Zapsal Ing. Petr Kindl

Zpráva z předávání příkladů dobré praxe mezi Norským a Českým partnerem v projektu                KU-CH1-052 „Revitalizace synagogy Budyně nad Ohří“.

Datum návštěvy Norského partnera v Budyni nad Ohří: 4.1.2023

Doba konzultace o restaurování: 9:00 – 15:00 hodin

            Při návštěvě Norského partnera pana Martina Fundy byly konzultovány příklady dobré praxe. Vzhledem k tomu, že pan Funda zrekonstruoval a přebudoval v Norsku bývalou školu na hotel, restauroval a doplňoval zařizovací předměty a nábytek pro hotel, má v tomto oboru nemalé zkušenosti. Jedná se jak o konzultace a příklady dobré praxe v oblasti restaurování nábytku, případně dřevěných částí staveb, tak i o restaurování částí celé stavby.

            P. Funda zdůraznil důležitost prvotního průzkumu celého objektu připravovaného k opravě, důležitost zdokumentování nalezených historických předmětů, zhodnocení jejich možného restaurování, nebo výroby nových replik podle původních předmětů, a nastínil další postup při opravách a výrobě drobných předmětů i opravě celé budovy. Restaurování původních dochovaných částí stavby, nebo nalezených předmětů do původního stavu k možnému používání má cenu pouze pokud je možné uvedené části, či předměty používat dále. Pokud by části a předměty po restaurování nevykazovaly možné používání, je vhodnější volit cestu výroby nových replik podle originálů nalezených, nebo uložených v muzeích. Nalezené, nebo vyjmuté originály ze stavby pouze konzervovat a dále je použít pouze pro případnou expozici v synagoze.

            Takto bude postupováno při nálezu originálu části pískovcového schodu k áronu. Vzhledem k tomu že byl při výkopových pracích nalezena pouze část schodu na áron, bylo rozhodnuto na kontrolním dnu provést 2 schody k áronu z nového materiálu (pískovec), profil schodu vyrobit podle původního nálezu a starý originál uložit k případnému vystavení v budoucí expozici synagogy.

            Dalším příkladem dobré praxe je případ výroby replik oken podle jednoho původního okna, které zůstalo ve stavu možném k restaurování. Toto původní okno bude restaurováno a osazeno do původního otvoru v synagoze. Zbylých tvarem totožných nebo podobných 5 oken, které vykazují známky značné hniloby, neopravitelnosti, nebo byly v minulosti odstraněny a otvory po nich zazděny, budou nahrazeny nově vyrobenými kusy podle jednoho opravitelného originálu. Okna chybějící budou vyrobena ve stylu opravitelného originálu. Fotky původního originálu okna a dále repasovaného jsou přílohou. Další přílohou jsou zbylá původní neopravitelná okna, nebo zazděné otvory po oknech a nová okna osazená do otvorů synagogy.

            Zástupci Českého partnera děkují panu Martinu Fundovi za konzultaci v oblasti restaurátorství a těší se na další návštěvu Norského partnera v České republice, cenné rady a připomínky k revitalizaci synagogy Budyně nad Ohří.

Zapsal Ing. Petr Kindl