Historie

Postavena byla v první polovině 18. století původně jako dřevěná synagoga. V letech 1815 až 1825 došlo k její přestavbě ve zděnou stavbu v pozdně klasickém slohu, přičemž průčelí budovy bylo vyvedeno v pozdně rokokovém slohu. Synagoga byla činná až do druhé světové války. Od té doby je využívána jako skladiště. Do nedávné doby fasáda budovy již neodpovídala historickému vzhledu synagog, dnes se však pracuje na její kompletní rekonstrukci, která by měla skončit v roce 2024. Interiér je však dochován pouze v náznacích. V roce 2009 byla prohlášena kulturní památkou.