O projektu

Synagoga Budyně nad Ohří byla prohlášena Ministerstvem kultury České republiky za nemovitou kulturní památku a je v majetku města Budyně nad Ohří. Město opravuje každoročně kulturní památky v městské památkové zóně Budyně nad Ohří za finanční pomoci Ministerstva kultury České republiky a finančně podporuje opravy kulturních památek v soukromém vlastnictví. Synagogu začalo město opravovat v roce 2019 a opravy pokračovaly v roce 2020. V témže roce podalo město žádost na Ministerstvo financí České republiky o grant na opravu synagogy z fondů EHP/Norska 2014 – 2021. Ministerstvem financí byla žádost schválena pod číslem projektu KU-CH1-052, který probíhá od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2024. Celý projekt je prováděn za spolupráce Příjemce (město Budyně nad Ohří, Česká republika) a Norského partnera (Stil Service Martin Funda, Selbu, – Flora, Norsko). Příjemce i Partner postupuje podle Smlouvy o partnerství tak, aby projekt postupoval k svému řádnému a včasnému ukončení realizace.

Přečíst celé

Aktuality

Zobrazit starší aktuality

Partneři

synagoga

Historie
synagogy

Synagoga v Budyni nad Ohří se nachází zhruba 300 metrů severně od centra města Budyně nad Ohří v Ostrovní ulici. Postavena bylav první polovině 18. století původně jako dřevěná synagoga.
V letech 1815 až 1825 došlo k její přestavbě ve zděnou stavbu v pozdně klasickém slohu, přičemž průčelí budovy bylo vyvedeno
v pozdně rokokovém slohu. Synagoga byla činná až do druhé světové války. Od té doby je využívána jako skladiště. Do nedávné doby fasáda budovy již neodpovídala historickému vzhledu synagog, dnes se však pracuje na její kompletní rekonstrukci, která by měla skončit v roce 2024. Interiér je však dochován pouze v náznacích. V roce 2009 byla prohlášena kulturní památkou.